Kaupade ostmise ja müümise reeglid kaupluses rcolours.lt

1. Üldsätted
1.1. Selle e-poe reeglid (edaspidi – Reeglid) on Ostjale ja Müüjale (edaspidi – Müüja) rcolours.lt veebipoest kaupade ostmisel õiguslikult siduvaks dokumendiks, mis sätestab poolte õigused ja kohustused.
1.2. UAB Rpack, juriidilise isiku kood – 305642086, asukoha aadress – Birželio 23-ios g. 23F, Kaunas LT50220, Kaunas (edaspidi – Müüja), kaupade ostmise ja müügi reeglid veebipoes http://www.rcolours.lt/ (edaspidi – Veebipood) (edaspidi – Reeglid) reguleerib Veebipoes Müüja ja rcolours.lt veebipoest kaupa ostva isiku (edaspidi – Ostja) vastastikuseid õigusi, kohustusi ja vastutust, kui Ostja ostab Veebipoest kaupa.
1.3. Müüja jätab endale õiguse käesolevaid Reegleid igal ajal muuta, täiendada või täiendada. Reeglite muudatustest teavitatakse Ostjat elektroonikapoe veebilehel.
1.4. Reeglitega nõustudes kinnitab ostja, et tal on õigus osta kaupu rcolours.lt veebipoest
1.5. Internetipoes ostmise õigus on isikutel, kes on võimelised Leedu Vabariigi tsiviilseadustiku järgi.
2. Ostu-müügilepingu sõlmimine
2.1. Ostu-müügileping Ostja ja Müüja vahel loetakse sõlmituks, kui Ostja vormistab ja esitab e-poes kauba tellimuse, olles eelnevalt tutvunud käesolevate reeglitega.
2.2. Iga Ostja ja Müüja vahel sõlmitud ostu-müügileping registreeritakse ja salvestatakse rcolours.lt veebipoe andmebaasis.
2.3. Kõik Internetipoes olevad lepingud Ostja ja Müüja vahel sõlmitakse elektroonilisel kujul, kasutades sidevahendeid. Müüja ja Ostja lähtuvad lepingute sõlmimisel Leedu Vabariigi majandusministri 2011. a. 23. detsember korraldusega nr. 4-959 kinnitatud kaupade müügi ja teenuste osutamise eeskirjad, kui lepingud sõlmitakse sidevahendeid kasutades, ning muud Leedu Vabariigi õigusaktid.
3. Müüja õigused
3.1. Müüja võib oluliste asjaolude ilmnemisel ajutiselt või täielikult peatada e-poe töö ilma Ostjat ette teatamata.
3.2. Kui Ostja püüab kahjustada e-poe tööd, stabiilsust ja turvalisust või rikub oma kohustusi, on Müüjal õigus hoiatamata piirata või peatada tema ligipääs e-poele.
4. Müüja kohustused
4.1. Müüja kohustub võimaldama kasutada e-poe teenuseid, mille töötingimused on määratud käesolevate reeglitega.
4.2. Müüja kohustub tarnima Ostja poolt ostetud kaubad Ostja poolt valitud tarneviisil, lähtudes käesolevates Ostu-müügireeglites sätestatud tingimustest.
4.3. Kui Müüjal ei ole võimalik ettenägematute asjaolude tõttu e-poest tellitud kaupa kohale toimetada, on Müüjal õigus Ostu-müügileping pärast ostja eelnevat teavitamist lõpetada. Müüja võib pakkuda sarnast toodet. Ostja keeldumisel kohustub müüja tagastama tasutud raha 14 tööpäeva jooksul.
4.4. Pärast seda, kui ostja kasutab eeskirja 5.2. lõikes 1 sätestatud õiguse kohaselt kohustub Müüja tagastama Ostjale tasutud raha 14 (neljateistkümne) tööpäeva jooksul alates tagastatava kauba kättesaamise päevast.
4.5. Müüja ei või Ostjale tasutud summat tagastada enne, kui kaup on Müüjale tagastatud või kuni Ostja esitab tõendi, et kaup on Müüjale saadetud, olenevalt sellest, kumb toimub varem.
4.6. Kõikidel juhtudel, alles peale kauba eest tasu laekumist, algab kaubapaki moodustamine ja kauba tarnetähtaja arvestamine.
5. Ostja õigused
5.1. Ostjal on õigus osta kaupu elektroonikapoest vastavalt käesolevatele Reeglitele.
5.2. Ostjal on õigus e-poes sõlmitud kauba müügileping üles öelda, teatades sellest Müüjale kirjalikult e-posti aadressil [email protected] 7 (seitsme) kalendripäeva jooksul alates kauba kohaletoimetamise päevast. .
5.3. Ostja saab punktis 5.2 käsitletud Ostja õigust kasutada ainult juhul, kui toode ei ole kahjustatud või selle välimus ei ole põhimõtteliselt muutunud ning kui seda ei ole kasutatud, ei tohi värvi/laki/krundi kogus olla väiksem kui märgitud originaal summa.
6. Ostja kohustused
6.1. Ostja peab tasuma ostetud kauba ja tarnehinna eest ning vastu võtma need käesolevates reeglites sätestatud korras.
6.2. Kui Ostja kauba kohaletoimetamise ajal keeldub mõjuva põhjuseta kaupa vastu võtmast, peab Ostja Müüja nõudmisel katma kauba tagastamise kulud.
6.3. Kauba Ostjale üleandmisel peab Ostja koos Müüja või saadetise üleandjaga kontrollima saadetise ja kauba(de) seisukorda.
6.4. Ostja kinnitab veebipoodi kasutades, et nõustub käesolevate ostu-müügireeglitega ning peab neid täitma.
7. Kaupade hinnad
7.1. Kaupade hinnad veebipoes on märgitud eurodes. Hinnad sisaldavad käibemaksu. Peale tellimuse kinnitamist lisandub kauba kogusummale kohaletoimetamise tasu, kui see on kohaldatav.
8. Kauba tellimine ja tasumine
8.1. Pärast veebipoe külastamist valib ostja endale meelepärased tooted ja paneb need ostukorvi. Ostja sisestab peale ostukorvi koostamist tellimuse täitmiseks vajalikud isikuandmed: oma ees-, perekonnanime, aadressi, kuhu kaup tarnitakse, telefoninumbri ja lisainfo, mis võib olla oluline tellitud kauba kohaletoimetamiseks. Ostja kinnitab, et on käesolevate reeglitega tutvunud ja kinnitab tellimuse.
8.3. Ostja arveldab kauba eest, tasudes nende eest oma elektroonilise panga ja Visa/MasterCard maksekaartidega. Arveldamine on võimalik eurodes. Makseid töödeldakse rcolours.lt makseplatvormi abil.
9. Kauba kohaletoimetamine
9.1. Kauba tellimisel peab ostja täpsustama kauba täpse tarneaadressi.
9.2. Ostja peab kauba ise vastu võtma. Kui Ostja ei saa kaupa ise vastu võtta, kuid kaup toimetatakse Ostja poolt määratud aadressile, ei ole Ostjal õigust esitada pretensioone üleantud kauba kohta valele isikule.
9.3. Müüja toimetab kauba Ostjale märgitud aadressil, üldjuhul 2 või 3 tööpäeva jooksul alates kauba ja kauba transpordi eest tasumise laekumisest.
9.4. Kui Ostja kaupu vastu ei võeta, peab Ostja tellimuse tarneinfo täitmisel täpsustama kauba vastuvõtva isiku andmed.
9.5. Kõikide müüdavate kaupade omadused on märgitud iga kauba juures olevas kirjelduses. Müüja ei vastuta selle eest, et e-poes oleva kauba värvus, kuju või muud parameetrid ei pruugi Ostja poolt kasutatava monitori omaduste tõttu vastata kauba tegelikule suurusele, kujule ja värvile.
9.6. Kui Ostja ütleb üles kauba ostu-müügilepingu, tagastatakse Ostjale kõik Ostja poolt tasutud summad, sealhulgas Ostja poolt tasutud kauba kohaletoimetamise kulud.
9.7. Ostjal on kauba tellimisel võimalik valida, kas ta saab kaubale järele tulla kodulehel märgitud järeletulemisaadressile või tellida kauba kohaletoimetamise pakkumises märgitud tingimustel ostja poolt märgitud aadressile kogu Leedus või ise järgi tulla. kaup ühes Leedu postkontori filiaalis.
9.8. Ostetud kauba toimetab kohale Müüja või tema volitatud esindaja. Täpne kohaletoimetamise hind sõltub tellitud kauba kaalust ja hinnast või on peale Müüja teavitamist tasuta.
9.9. Pärast seda, kui ostja või tema esindaja võtab saadetise vastu ja allkirjastab transpordiettevõtte esindaja antud tarnekinnituse “ilma kommentaarideta”, loetakse, et kaup on üle antud saadetise kahjustamata pakendis, kauba kogus, kvaliteet ja kauba sortiment vastab ostu-müügilepingu tingimustele ning tarnekinnituses märgitud lisateenused on nõuetekohaselt teostatud .
9.10. Paki üleandmise käigus peab Ostja või tema esindaja koos transpordifirma esindajaga kontrollima paki seisukorda, kauba kogust, kvaliteeti ja sortimenti. Kui avastatakse saadetise pakendi rikkumine, kauba koguse, kvaliteedi või sortimendi lahknevus, ei tohi Ostja või tema esindaja saadetist vastu võtta. Sel juhul täidab transpordifirma esindaja koos Ostja või tema esindajaga spetsiaalse saadetise ülevaatuse akti, kus on märgitud leitud rikkumised.
9.11. Kui kaupa ei tarnita ettenähtud kohaletoimetamise päeval, peab Ostja sellest Müüjat teavitama, kuid hiljemalt järgmisel päeval pärast ettenähtud kauba kohaletoimetamise päeva.
9.12. Tellitud kaubale tuleb järgi tulla hiljemalt 3 (kolme) tööpäeva jooksul, mis on arvestatud Müüja kinnitusest, et tellimus on juba Leedu Postkontoris ja sellele on võimalik järgi tulla.
10. Kauba tagastamine
10.1. Kvaliteetse kauba saab tagastada 14 päeva jooksul alates kättesaamisest. Müüdud ebakvaliteetse kauba puudused kõrvaldatakse, ebakvaliteetsed kaubad vahetatakse välja, tagastatakse vastavalt Leedu Vabariigi tsiviilseadustiku sätetele.
10.2. Kauba tagastamisel peavad olema täidetud järgmised tingimused:
10.2.1. Tagastatav kaup peab olema originaalpakendis korralikus pakendis (praegusega kauba tagastamise korral see punkt ei kehti);
10.2.2. Toode peab olema Ostja poolt kahjustamata;
10.2.3. Toode peab olema kasutamata, kaotamata oma kaubanduslikku välimust: terve etikett, rebimata kaitsekile jne. (see punkt ei kehti defektse toote tagastamise korral); 10.2.4. Tagastatav toode peab olema samas pakendis, milles Ostja sai (see punkt ei kehti defektse toote tagastamise korral);
10.2.5. Müüjal on õigus keelduda Ostja poolt tagastatud kauba vastuvõtmisest, kui kauba tagastamise tingimused ei olnud täidetud;
10.2.6. Kauba tagastamine toimub Müüja poolt määratud viisil 14 (neljateistkümne) päeva jooksul alates kauba kättesaamise päevast (see punkt ei kehti juhul, kui kaup on ebakvaliteetne – sellisel juhul , kauba tagastamine toimub seadusega ettenähtud garantiiaja jooksul);
10.3. Sobiva kvaliteediga kauba tagastamine ja ümbervahetamine toimub tsiviilseadustiku artikli 6.22810 1. osa kohaselt;
10.4. Ostja poolt vastuvõetud, kuid hiljem keeldutud kauba eest tasumiseks tasutud raha tagastatakse Ostja kontole vahendusel
14 tööpäeva.
11. Teabeteated
11.1 Müüja saadab kõik teated Ostja poolt antud e-posti aadressile.
11.2 Ostja saadab kõik sõnumid ja küsimused Müüja veebipoe rcolours.lt jaotises „Kontaktid“ märgitud kontaktidele.
12. Lõppsätted
12.1. Käesolevad eeskirjad on koostatud kooskõlas Leedu Vabariigi õigusaktidega.
12.2. Käesolevaid reegleid ja pooltevahelisi suhteid seoses nende reeglitega kohaldatakse ja tõlgendatakse Leedu Vabariigi seaduste alusel.
12.3. Kõik käesolevate reeglite täitmisest tulenevad erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkuleppele ei jõuta, lahendatakse vaidlused Leedu Vabariigi seadustega kehtestatud korras.
12.4. Pooled vabastatakse käesolevatest reeglitest tulenevate kohustuste täitmisest, kui neid ei ole võimalik täita ettenägematute asjaolude tõttu, mis ei ole Pooltest sõltuvad (vääramatu jõud).