Preču pirkšanas un pārdošanas noteikumi veikalā rcolours.lt

1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Šī elektroniskā veikala noteikumi (turpmāk – Noteikumi) ir Pircējam un Pārdevējam (turpmāk – Pārdevējs), veicot preču iegādi rcolours.lt interneta veikalā, juridiski saistošs dokuments, kas nosaka Pušu tiesības un pienākumus. .
1.2. UAB Rpack, juridiskās personas kods – 305642086, juridiskā adrese – Birželio 23-ios g. 23F, Kaunas LT50220, Kauņa (turpmāk – Pārdevējs), preču pirkšanas un pārdošanas noteikumi interneta veikalā http://www.rcolours.lt/ (turpmāk – Interneta veikals) (turpmāk – Noteikumi) regulē Pārdevēja Interneta veikalā un personas, kas iegādājas preces rcolours.lt Interneta veikalā (turpmāk – Pircējs), savstarpējās tiesības, pienākumus un atbildību, Pircējam iegādājoties preces Interneta veikalā.
1.3. Pārdevējs patur tiesības jebkurā laikā mainīt, grozīt vai papildināt šos Noteikumus. Par izmaiņām Noteikumos Pircējs tiek informēts elektroniskā veikala mājaslapā.
1.4. Piekrītot Noteikumiem, pircējs apliecina, ka viņam ir tiesības iegādāties preces rcolours.lt interneta veikalā
1.5. Tiesības iepirkties Interneta veikalā ir personām, kuras to var izdarīt saskaņā ar Lietuvas Republikas Civilkodeksu.
2. Pirkšanas-pārdošanas līguma noslēgšana
2.1. Pirkšanas-pārdošanas līgums starp Pircēju un Pārdevēju tiek uzskatīts par noslēgtu, kad Pircējs elektroniskajā veikalā noformē un iesniedz preču pasūtījumu, iepriekš iepazīstoties ar šiem noteikumiem.
2.2. Katrs starp Pircēju un Pārdevēju noslēgtais pirkuma-pārdošanas līgums tiek reģistrēts un glabāts rcolours.lt interneta veikala datubāzē.
2.3. Visi līgumi Interneta veikalā starp Pircēju un Pārdevēju tiek slēgti elektroniskā veidā, izmantojot saziņas līdzekļus. Pārdevējs un Pircējs, slēdzot līgumus, balstās uz Lietuvas Republikas Ekonomikas ministra 2011. gada dekrētu. 23. decembris ar rīkojumu Nr. 4-959 apstiprinātie noteikumi par preču pārdošanu un pakalpojumu sniegšanu, ja līgumi tiek slēgti, izmantojot sakaru līdzekļus, kā arī citi Lietuvas Republikas tiesību akti.
3. Pārdevēja tiesības
3.1. Svarīgu apstākļu gadījumā Pārdevējs var uz laiku vai pilnībā apturēt elektroniskā veikala darbību, iepriekš nebrīdinot Pircēju.
3.2. Ja Pircējs mēģina kaitēt elektroniskā veikala darbībai, stabilitātei un drošībai vai pārkāpj savus pienākumus, Pārdevējam ir tiesības bez brīdinājuma ierobežot vai apturēt viņa piekļuvi elektroniskajam veikalam.
4. Pārdevēja pienākumi
4.1. Pārdevējs apņemas nodrošināt iespēju izmantot elektroniskā veikala pakalpojumus, kura darbības nosacījumus nosaka šie Noteikumi.
4.2. Pārdevējs apņemas piegādāt Pircēja iegādātās preces ar Pircēja izvēlēto piegādes veidu, pamatojoties uz šajos Pirkšanas – pārdošanas noteikumos noteiktajiem nosacījumiem.
4.3. Ja neparedzētu apstākļu dēļ Pārdevējs nevar piegādāt interneta veikalā pasūtītās preces, Pārdevējam ir tiesības izbeigt pirkuma-pārdošanas līgumu, iepriekš par to brīdinot pircēju. Pārdevējs var piedāvāt līdzīgu preci. Ja pircējs atsakās, pārdevējs apņemas atgriezt samaksāto naudu 14 darba dienu laikā.
4.4. Pēc tam, kad pircējs ir izmantojis Noteikumu 5.2. punktā paredzētās tiesības, Pārdevējs apņemas atgriezt Pircējam samaksāto naudu 14 (četrpadsmit) darba dienu laikā no atgriežamās preces saņemšanas dienas.
4.5. Pārdevējs nevar atmaksāt Pircējam samaksāto summu, kamēr preces nav atgrieztas Pārdevējam vai kamēr Pircējs nav iesniedzis pierādījumus, ka preces ir nosūtītas Pārdevējam, atkarībā no tā, kas notiek vispirms.
4.6. Visos gadījumos tikai pēc preču apmaksas saņemšanas sākas preču pakas formēšana un preču piegādes termiņa aprēķināšana.
5. Pircēja tiesības
5.1. Pircējam ir tiesības iegādāties preces elektroniskajā veikalā saskaņā ar šiem Noteikumiem.
5.2. Pircējam ir tiesības atkāpties no elektroniskajā veikalā noslēgtā preču pirkšanas un pārdošanas līguma, par to rakstiski paziņojot Pārdevējam pa e-pastu [email protected] 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā no preču pirkšanas un pārdošanas līguma noslēgšanas dienas. preču piegāde.
5.3. Pircējs var izmantot 5.2.punktā aplūkotās Pircēja tiesības tikai tad, ja precei nav bijuši bojājumi vai tās izskats nav būtiski mainījies, un, ja tā nav lietota, krāsas/lakas/gruntējuma daudzums nevar būt mazāks par norādīto oriģinālu. Summa.
6. Pircēja pienākumi
6.1. Pircējam ir jāsamaksā par iegādātajām precēm un piegādes cenu un tās jāpieņem šajos noteikumos paredzētajā kārtībā.
6.2. Ja Pircējs preces piegādes laikā bez pamatota iemesla atsakās pieņemt preces, Pircējam pēc Pārdevēja pieprasījuma ir jāsedz preču atgriešanas izdevumi.
6.3. Preču piegādes laikā Pircējam Pircējam kopā ar Pārdevēju vai personu, kas piegādājusi sūtījumu, jāpārbauda sūtījuma un preces(-u) stāvoklis.
6.4. Pircējs, izmantojot interneta veikalu, apliecina, ka piekrīt šiem pirkšanas un pārdošanas noteikumiem un tiem ir jāievēro.
7. Preču cenas
7.1. Preču cenas interneta veikalā ir norādītas eiro. Cenās iekļauts PVN. Pēc pasūtījuma apstiprināšanas preču kopsummai tiek pieskaitīta piegādes maksa, ja tāda ir.
8. Preču pasūtīšana un apmaksa
8.1. Pircējs pēc interneta veikala apmeklējuma izvēlas sev tīkamās preces un ievieto tās iepirkumu grozā. Pēc iepirkumu groza izveidošanas Pircējs ievada pasūtījuma izpildei nepieciešamos personas datus: savu vārdu, uzvārdu, adresi, kur preces tiks piegādātas, tālruņa numuru un papildus informāciju, kas var būt svarīga pasūtīto preču piegādei. Pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar šiem noteikumiem un apstiprina pasūtījumu.
8.3. Pircējs norēķinās par precēm, norēķinoties par tām, izmantojot savas elektroniskās bankas un Visa / MasterCard maksājumu kartes. Norēķini ir iespējami eiro valūtā. Maksājumi tiek apstrādāti, izmantojot rcolours.lt maksājumu platformu.

9. Preču piegāde
9.1. Pasūtot preces, pircējam jānorāda precīza preču piegādes adrese.
9.2. Pircējam preces jāpieņem pašam. Ja Pircējs nevar pieņemt preces pats, bet preces tiek piegādātas uz Pircēja norādīto adresi, Pircējam nav tiesību izvirzīt pretenzijas par piegādāto preci nepareizai personai.
9.3. Pārdevējs piegādā preces Pircējam norādītajā adresē, parasti 2 vai 3 darba dienu laikā no preču apmaksas saņemšanas un preces transportēšanas.
9.4. Ja preces Pircējs nepieņems, Pircējam, aizpildot pasūtījuma piegādes informāciju, jānorāda personas dati, kas pieņems preces.
9.5. Visu pārdoto preču īpašības ir norādītas katrai precei pievienotajā aprakstā. Pārdevējs neatbild par to, ka elektroniskajā veikalā esošās preces krāsa, forma vai citi parametri var neatbilst reālajam preces izmēram, formai un krāsai Pircēja izmantotā monitora īpašību dēļ.
9.6. Ja Pircējs atceļ preču pirkšanas-pārdošanas līgumu, Pircējam tiek atgrieztas visas Pircēja samaksātās summas, tai skaitā Pircēja apmaksātās preču piegādes izmaksas.
9.7. Pasūtot preces, pircējs var izvēlēties preces izņemt mājaslapā norādītajā izņemšanas adresē, vai pasūtīt preces piegādi ar piedāvājumā norādītajiem nosacījumiem uz pircēja norādīto adresi visā Lietuvā, vai arī izņemt preces kādā no Lietuvas pasta nodaļām.
9.8. Iegādātās preces piegādā Pārdevējs vai viņa pilnvarots pārstāvis. Precīza piegādes cena ir atkarīga no pasūtīto preču svara un cenas vai ir bezmaksas pēc Pārdevēja informēšanas.
9.9. Pēc tam, kad pircējs vai viņa pārstāvis ir akceptējis sūtījumu un parakstījis transporta uzņēmuma pārstāvja sniegto piegādes apstiprinājumu “bez komentāriem”, tiek uzskatīts, ka prece ir piegādāta nebojātā sūtījuma iepakojumā, to daudzums, kvalitāte, preču sortiments atbilst pirkuma-pārdošanas līguma nosacījumiem, piegādes apstiprinājumā norādītie papildpakalpojumi ir veikti atbilstoši .
9.10. Pakas piegādes laikā Pircējam vai viņa pārstāvim kopā ar transporta uzņēmuma pārstāvi jāpārbauda pakas stāvoklis, preču daudzums, kvalitāte un sortiments. Ja tiek konstatēts sūtījuma iepakojuma pārkāpums, neatbilstība preču daudzumā, kvalitātē vai sortimentā, Pircējs vai viņa pārstāvis nedrīkst sūtījumu pieņemt. Šajā gadījumā transporta uzņēmuma pārstāvis kopā ar Pircēju vai viņa pārstāvi aizpilda speciālu sūtījuma pārbaudes aktu, kurā norāda konstatētos pārkāpumus.
9.11. Ja preces netiek piegādātas paredzētajā piegādes dienā, Pircējam par to jāinformē Pārdevējs, bet ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc paredzētās preces piegādes dienas.
9.12. Pasūtītās preces ir jāizņem ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā, skaitot no Pārdevēja apstiprinājuma, ka pasūtījums jau atrodas Lietuvas Pasta nodaļā un to var izņemt.
10. Preču atgriešana
10.1. Kvalitatīvas preces var atgriezt 14 dienu laikā pēc saņemšanas. Pārdoto nekvalitatīvo preču defekti tiek novērsti, nekvalitatīvas preces apmainītas, atdotas saskaņā ar Lietuvas Republikas Civilkodeksa noteikumiem.
10.2. Preču atgriešanai ir jāievēro šādi nosacījumi:
10.2.1. Atgriežamajai precei jābūt oriģinālajā, kārtīgā iepakojumā (šis punkts neattiecas uz preces defektīvas atgriešanas gadījumā);
10.2.2. Precei jābūt Pircēja nebojātai;
10.2.3. Precei jābūt nelietotai, nezaudējot savu komerciālo izskatu: neskarta etiķete, nenoplīsusi aizsargplēve u.c. (šis punkts neattiecas uz bojātas preces atgriešanu); 10.2.4. Atgriežamajai precei jābūt tādā pašā iepakojumā, kādā ir Pircēja saņemtā prece (šis punkts neattiecas, ja tiek atgriezta bojāta prece);
10.2.5. Pārdevējam ir tiesības atteikties pieņemt Pircēja atgrieztās preces, ja netika ievēroti preču atgriešanas nosacījumi;
10.2.6. Preču atgriešana tiek veikta Pārdevēja noteiktajā veidā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no preces saņemšanas dienas (šis punkts neattiecas uz gadījumiem, kad prece ir nekvalitatīva – šādā gadījumā , preču atgriešana tiek veikta likumā noteiktajā garantijas termiņā);
10.3. Atbilstošas ​​kvalitātes preču atgriešana un apmaiņa tiek veikta saskaņā ar Civilkodeksa 6.22810.panta 1.daļu;
10.4. Nauda samaksai par Pircēja pieņemtajām, bet vēlāk atteiktajām precēm tiek atgriezta Pircēja kontā caur
14 darba dienas.
11. Informatīvie paziņojumi
11.1 Pārdevējs visus paziņojumus nosūta uz Pircēja norādīto e-pasta adresi.
11.2 Pircējs visas ziņas un jautājumus sūta uz Pārdevēja interneta veikala rcolours.lt sadaļā “Kontakti” norādītajiem kontaktiem.
12. Nobeiguma noteikumi
12.1. Šie noteikumi ir izstrādāti saskaņā ar Lietuvas Republikas tiesību aktiem.
12.2. Šie noteikumi un attiecības starp Pusēm saistībā ar šiem noteikumiem tiek piemērotas un interpretētas, pamatojoties uz Lietuvas Republikas tiesību aktiem.
12.3. Visas domstarpības, kas rodas no šo noteikumu izpildes, tiek risinātas sarunu ceļā. Ja vienoties neizdodas, strīdi tiek risināti Lietuvas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.
12.4. Puses tiek atbrīvotas no šajos Noteikumos noteikto saistību izpildes, ja tās nav iespējams izpildīt no Pusēm neatkarīgu neparedzētu apstākļu dēļ (Force majeure).